News

HOT LINE:

0983.000.525 - 09.44.55.66.98
Danh mục
Sản phẩm Hot
Thảo luận mới
Hỏi đáp
Khoảng giá

Giá (VND)

 

ĐIỀU KHIỂN SẠC PIN MẶT TRỜI (SOLAR CHARGER) (11 sản phẩm)

 1. 60A 12-24-36-48V

  2.800.000 VND
  Bộ sạc năng lượng mặt trời 60A. 12-24-36-48V
 2. MPPT 20A-12/24V

  1.200.000 VND
  Bộ sạc năng lượng mặt trời MPPT, vỏ nhôm. 20A-12/24V. Pvmax 150V.
 3. VS-SL20A/IP68

  750.000 VND
  Điều khiển sạc thông minh 10A-12/24V vỏ nhôm IP68
  Dùng cho đèn NLMT, bộ phát điện mini
 4. VS-SL10A/IP68

  380.000 VND
  Điều khiển sạc thông minh 10A-12/24V vỏ nhôm IP68
  Dùng cho đèn NLMT, bộ phát điện mini
  So sánh
 5. VS-SD8A1224

  520.000 VND
  Điều khiển sạch NLMT thông minh 8A vỏ nhôm Dim Led IP68, 12V-Led30W, 24V-Led70W
  Dùng cho đèn NLMT
 6. Thanh lý 30A-12/24V

  750.000 VND
  Bộ điều khiển sạc NLMT kỹ thuật số có hiển thị V,W,A, nhiệt độ…điều chỉnh điện áp sạc, phóng…

  Điều khiển VS-SL có 5 chế độ làm việc
  1. Chế độ điều khiển ánh sáng (0): Khi không có ánh sáng mặt trời, cường độ ánh sáng hạ đến điểm khởi động, sau khi điều khiển xác nhận tín hiệu khởi động trong thời gian trễ 10 phút, căn cứ vào tham số cài đặt bắt đầu bật phụ tải, phụ tải bắt đầu làm việc; khi có ánh sáng mặt trời, cường độ ánh sáng tăng đến điểm khởi động, sau khi điều khiển xác nhận tín hiệu khởi động trong thời gian trễ 10 phút sẽ ngắt điện ra, phụ tải ngừng làm việc.
  2. Chế độ điều khiển ánh sáng + điều khiển thời gian (1-14.): Quá trình khởi động giống như Chế độ điều khiển ánh sáng, khi phụ tải làm việc đến thời gian cài đặt sẽ tự động tắt, thời gian cài đặt 1-14giờ.
  3. Chế độ thủ công (5.): ở chế độ này khách hàng có thể bật tắt phụ tải thông qua nút bấm, không phụ thuộc vào thời gian ngày hay đêm. Chế độ này dùng vào một số trường hợp phụ tải đặc thù hoặc dùng khi điều chỉnh.
  4. Chế độ sáng thường xuyên (6.): Điều khiển luôn ở trạng thái bật phụ tải, chế độ này phù hợp cho nhu cầu cung cấp điện cho phụ tải 24/24h.
 7. Thanh lý 20A-12/24V

  450.000 VND
  Bộ điều khiển sạc NLMT kỹ thuật số có hiển thị V,W,A, nhiệt độ…điều chỉnh điện áp sạc, phóng…

  Điều khiển VS-SL có 5 chế độ làm việc
  1. Chế độ điều khiển ánh sáng (0): Khi không có ánh sáng mặt trời, cường độ ánh sáng hạ đến điểm khởi động, sau khi điều khiển xác nhận tín hiệu khởi động trong thời gian trễ 10 phút, căn cứ vào tham số cài đặt bắt đầu bật phụ tải, phụ tải bắt đầu làm việc; khi có ánh sáng mặt trời, cường độ ánh sáng tăng đến điểm khởi động, sau khi điều khiển xác nhận tín hiệu khởi động trong thời gian trễ 10 phút sẽ ngắt điện ra, phụ tải ngừng làm việc.
  2. Chế độ điều khiển ánh sáng + điều khiển thời gian (1-14.): Quá trình khởi động giống như Chế độ điều khiển ánh sáng, khi phụ tải làm việc đến thời gian cài đặt sẽ tự động tắt, thời gian cài đặt 1-14giờ.
  3. Chế độ thủ công (5.): ở chế độ này khách hàng có thể bật tắt phụ tải thông qua nút bấm, không phụ thuộc vào thời gian ngày hay đêm. Chế độ này dùng vào một số trường hợp phụ tải đặc thù hoặc dùng khi điều chỉnh.
  4. Chế độ sáng thường xuyên (6.): Điều khiển luôn ở trạng thái bật phụ tải, chế độ này phù hợp cho nhu cầu cung cấp điện cho phụ tải 24/24h.
  So sánh
 8. VS-SL30A1224V

  600.000 VND
  Điều khiển VS-SL có 5 chế độ làm việc
  1. Chế độ điều khiển ánh sáng (0): Khi không có ánh sáng mặt trời, cường độ ánh sáng hạ đến điểm khởi động, sau khi điều khiển xác nhận tín hiệu khởi động trong thời gian trễ 10 phút, căn cứ vào tham số cài đặt bắt đầu bật phụ tải, phụ tải bắt đầu làm việc; khi có ánh sáng mặt trời, cường độ ánh sáng tăng đến điểm khởi động, sau khi điều khiển xác nhận tín hiệu khởi động trong thời gian trễ 10 phút sẽ ngắt điện ra, phụ tải ngừng làm việc.
  2. Chế độ điều khiển ánh sáng + điều khiển thời gian (1-14.): Quá trình khởi động giống như Chế độ điều khiển ánh sáng, khi phụ tải làm việc đến thời gian cài đặt sẽ tự động tắt, thời gian cài đặt 1-14giờ.
  3. Chế độ thủ công (5.): ở chế độ này khách hàng có thể bật tắt phụ tải thông qua nút bấm, không phụ thuộc vào thời gian ngày hay đêm. Chế độ này dùng vào một số trường hợp phụ tải đặc thù hoặc dùng khi điều chỉnh.
  4. Chế độ sáng thường xuyên (6.): Điều khiển luôn ở trạng thái bật phụ tải, chế độ này phù hợp cho nhu cầu cung cấp điện cho phụ tải 24/24h.
 9. VS-SL20A1224V

  450.000 VND
  Điều khiển VS-SL có 5 chế độ làm việc
  1. Chế độ điều khiển ánh sáng (0): Khi không có ánh sáng mặt trời, cường độ ánh sáng hạ đến điểm khởi động, sau khi điều khiển xác nhận tín hiệu khởi động trong thời gian trễ 10 phút, căn cứ vào tham số cài đặt bắt đầu bật phụ tải, phụ tải bắt đầu làm việc; khi có ánh sáng mặt trời, cường độ ánh sáng tăng đến điểm khởi động, sau khi điều khiển xác nhận tín hiệu khởi động trong thời gian trễ 10 phút sẽ ngắt điện ra, phụ tải ngừng làm việc.
  2. Chế độ điều khiển ánh sáng + điều khiển thời gian (1-14.): Quá trình khởi động giống như Chế độ điều khiển ánh sáng, khi phụ tải làm việc đến thời gian cài đặt sẽ tự động tắt, thời gian cài đặt 1-14giờ.
  3. Chế độ thủ công (5.): ở chế độ này khách hàng có thể bật tắt phụ tải thông qua nút bấm, không phụ thuộc vào thời gian ngày hay đêm. Chế độ này dùng vào một số trường hợp phụ tải đặc thù hoặc dùng khi điều chỉnh.
  4. Chế độ sáng thường xuyên (6.): Điều khiển luôn ở trạng thái bật phụ tải, chế độ này phù hợp cho nhu cầu cung cấp điện cho phụ tải 24/24h.
 10. VS-LM30A1224V

  750.000 VND
  Bộ điều khiển sạc NLMT, vỏ nhôm. dùng cho công trình đèn MT và bộ phát điện MT gia đình, trạm điện mini.
  Kết nối bộ hiển thị V,A,W…(lựa chọn)

  Điều khiển VS-SL có 5 chế độ làm việc
  1. Chế độ điều khiển ánh sáng (0): Khi không có ánh sáng mặt trời, cường độ ánh sáng hạ đến điểm khởi động, sau khi điều khiển xác nhận tín hiệu khởi động trong thời gian trễ 10 phút, căn cứ vào tham số cài đặt bắt đầu bật phụ tải, phụ tải bắt đầu làm việc; khi có ánh sáng mặt trời, cường độ ánh sáng tăng đến điểm khởi động, sau khi điều khiển xác nhận tín hiệu khởi động trong thời gian trễ 10 phút sẽ ngắt điện ra, phụ tải ngừng làm việc.
  2. Chế độ điều khiển ánh sáng + điều khiển thời gian (1-14.): Quá trình khởi động giống như Chế độ điều khiển ánh sáng, khi phụ tải làm việc đến thời gian cài đặt sẽ tự động tắt, thời gian cài đặt 1-14giờ.
  3. Chế độ thủ công (5.): ở chế độ này khách hàng có thể bật tắt phụ tải thông qua nút bấm, không phụ thuộc vào thời gian ngày hay đêm. Chế độ này dùng vào một số trường hợp phụ tải đặc thù hoặc dùng khi điều chỉnh.
  4. Chế độ sáng thường xuyên (6.): Điều khiển luôn ở trạng thái bật phụ tải, chế độ này phù hợp cho nhu cầu cung cấp điện cho phụ tải 24/24h.
 11. VS-SL10A1224V

  350.000 VND
  Điều khiển VS-SL có 5 chế độ làm việc
  1. Chế độ điều khiển ánh sáng (0): Khi không có ánh sáng mặt trời, cường độ ánh sáng hạ đến điểm khởi động, sau khi điều khiển xác nhận tín hiệu khởi động trong thời gian trễ 10 phút, căn cứ vào tham số cài đặt bắt đầu bật phụ tải, phụ tải bắt đầu làm việc; khi có ánh sáng mặt trời, cường độ ánh sáng tăng đến điểm khởi động, sau khi điều khiển xác nhận tín hiệu khởi động trong thời gian trễ 10 phút sẽ ngắt điện ra, phụ tải ngừng làm việc.
  2. Chế độ điều khiển ánh sáng + điều khiển thời gian (1-14.): Quá trình khởi động giống như Chế độ điều khiển ánh sáng, khi phụ tải làm việc đến thời gian cài đặt sẽ tự động tắt, thời gian cài đặt 1-14giờ.
  3. Chế độ thủ công (5.): ở chế độ này khách hàng có thể bật tắt phụ tải thông qua nút bấm, không phụ thuộc vào thời gian ngày hay đêm. Chế độ này dùng vào một số trường hợp phụ tải đặc thù hoặc dùng khi điều chỉnh.
  4. Chế độ sáng thường xuyên (6.): Điều khiển luôn ở trạng thái bật phụ tải, chế độ này phù hợp cho nhu cầu cung cấp điện cho phụ tải 24/24h.